Türkçe English

Resmi Gazete - YEKA ihale tarihi erteleme ilanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İdarenin;

Adı                         :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                     :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No:166, 06520   Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası   :  0 312 - 295 51 10

Faks Numarası       :  0 312 - 295 50 05

Yarışma Konusu     :  Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması

Yarışma Yeri          :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete 

20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - Yarışma Bilgileri

f) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 14/02/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’de başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 21/02/2017 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

 
Dökümanlar

E-bültene Üye Ol

E-bültene üye ol tüm haberlerden önce senin haberin olsun.

Bizi Takip Edin

© 2013 - GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği